Výstavní síň Masné krámy

termín, název výstavy
1972/03/30 - 1972/06/11   Josef Mánes a rodina Mánesů,
1972/06/20 - 1972/09/17   Václav Rabas: Výběr z díla,
1972/09/28 - 1972/10/30   Rembrandt - holandská figurální malba 17. století,
1972/11/02 - 1972/11/30   Obrazy z Drážďan,
1972/12/07 - 1973/01/15   Nakladatelství Albatros - výstava dětské knihy,
1973/01/25 - 1973/02/28   Vítězný únor - výstava Armádního výtvarného studia Praha,
1973/03/08 - 1973/05/13   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek,
1973/05/17 - 1973/06/17   Současné výtvarné umění kraje Gera - NDR,
1973/06/21 - 1973/07/15   Mladé Polsko / Młoda Polska,
1973/07/26 - 1973/09/17   Památky západních Čech,
1973/10/01 - 1973/12/10   Družba Sverdlovsk - Plzeň,
1973/12/20 - 1974/03/03   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech,
1974/03/07 - 1974/05/12   Vojtěch Sedláček,
1974/05/21 - 1974/08/18   Max Švabinský,
1974/09/12 - 1974/10/30   Tvořivá léta - 25 let Stavoprojektu,
1974/12/03 - 1975/02/23   Josef Navrátil,
1975/03/11 - 1975/04/13   Bedřich Smetana a výtvarné umění,
1975/04/28 - 1975/05/26   30 let osvobození - 30 let tvořivé práce,
1975/06/05 - 1975/06/29   Západočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození,
1975/07/06 - 1975/09/21   Jan Štursa, Vratislav Nechleba,
1975/09/30 - 1975/11/30   Žena ve výtvarném umění minulých dob,
1975/12/18 - 1976/02/29   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika,
1976/03/11 - 1976/05/30   Česká krajinomalba 19. století,
1976/06/12 - 1976/09/26   Výstava loutkářské scénografie,
1976/10/12 - 1976/12/05   České malířství 20. století generace Sociální skupiny a Devětsilu,
1976/12/16 - 1977/02/20   Vladimír Modrý,
1977/03/03 - 1977/06/05   Jaroslav Čermák a jeho doba,
1977/06/16 - 1977/07/28   Eva Schultze-Knabe,
1977/09/08 - 1977/10/16   Motivy z cest - Sovětský svaz a Kuba,
1977/10/27 - 1978/01/29   Anatolij Kalašnikov: Grafika a kresby,
1978/02/09 - 1978/04/09   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze,
1978/04/20 - 1978/06/04   Jan Wenig: Výbor z díla 1933-1972,
1978/06/22 - 1978/10/01   Umění asijských národů ze sbírek Národní galerie v Praze,
1978/10/12 - 1978/12/03   Západočeští výtvarní umělci,
1978/12/14 - 1979/02/25   Cyril Bouda: Výbor z díla 1935-1977,
1979/03/08 - 1979/04/22   Maxmilian Pirner: Obrazy a kresby,
1979/05/17 - 1978/06/24   Holandské malířství 17. století,
1979/07/12 - 1979/09/30   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií,
1979/10/11 - 1979/11/25   Václav Vodák: Výbor z díla,
1979/12/06 - 1980/02/10   Ernst Hassebrauk: Výbor z díla,
1980/02/28 - 1980/05/11   Vlastimil Rada: Výbor z díla,
1980/05/22 - 1980/07/06   Západočeští výtvarní umělci k 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou,
1980/08/16 - 1980/10/12   Mikoláš Aleš: Výběr z tvorby,
1980/10/23 - 1980/12/07   Josef Liesler: Výběr z díla,
1980/12/18 - 1981/02/15   Jiří Švengsbír: Kresby, grafika,
1981/02/26 - 1981/03/29   Historické vědomí v české malbě 19. století,
1981/04/23 - 1981/06/07   Výtvarné umění a architektura,
1981/06/18 - 1981/09/27   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace,
1981/10/08 - 1981/11   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla,
1981/12/10 - 1982/02/21   Pavel Maur: Výběr z díla,
1982/03/04 - 1982/05/02   Město v českém umění 19. století,
1982/05/13 - 1982/07/04   Adolf Born: Grafika, ilustrace a karikatura,
1982/07/13 - 1982/09/26   Užité umění Západočeského kraje ´82,
1982/10/07 - 1982/12/05   Keramika a hedvábí Dálného východu,
1982/12/16 - 1983/02/27   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981,
1983/03/10 - 1983/05/08   Divadlo v českém novodobém umění,
1983/05/19 - 1983/07/03   Západočeští výtvarní umělci k 35. výročí Vítězného února,
1983/07/14 - 1983/09/25   Současná kresba Německé demokratické republiky,
1983/10/06 - 1983/12/04   Josef Jíra: Obrazy, kresby,
1983/12/15 - 1984/02/26   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby,
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 19. století,
1984/05/10 - 1985/07/01   Čínské hrobové figury a klasické japonské dřevořezy,
1984/07/12 - 1984/10/14   Jiří Trnka: Výběr z tvorby,
1984/11/01 - 1985/01/06   Karel Kuneš: Sochy, Břetislav Werner: Obrazy, kresby,
1985/01/17 - 1985/03/03   Beneš Knüpfer 1844-1910,
1985/03/14 - 1985/04/14   Průmysl a technika v českém novodobém umění,
1985/04/25 - 1985/06/02   Členská družební výstava Svedlovsk - Gera - Pleven západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1985/06/13 - 1985/07/14   Členská družební výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou - II. část - užité umění,
1985/07/18 - 1985/09/29   Jiří Winter - Neprakta: Dětem,
1985/10/10 - 1986/01/05   Mistrovská díla ze sbírek západočeských zámků,
1986/01/16 - 1986/03/02   Minulost dnešku - čtyři desetiletí výtvarné kultury západních Čech,
1986/03/13 - 1986/04/13   Člověk a příroda v novodobém českém umění,
1986/04/24 - 1986/06/08   Bedřich Havránek: Výběr z díla,
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla,
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla,
1986/09/04 - 1986/10/12   Jiří Anderle: Obrazy, kresby, grafika,
1986/10/23 - 1986/12/07   Alois Sopr: Výběr z díla,
1986/12/18 - 1987/01/25   Oldřich Blažíček: Výběr z díla,
1987/02/03 - 1987/03/01   Užité umění ´87 - přehlídka tvorby západočeských výtvarných umělců,
1987/03/12 - 1987/04/26   Sen, ideál a skutečnost v českém výtvarném umění 19. století,
1987/05/07 - 1987/06/14   Volné umění ´87 - přehlídka tvorby západočeských výtvarných umělců,
1987/06/26 - 1987/08/23   Chebská reliéfní intarzie a plastika,
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla,
1987/09/17 - 1987/10/18   Sovětský plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1987/12/10 - 1988/01/24   Západočeští jubilanti,
1988/02/04 - 1988/03/06   Přírůstky Západočeské galerie (ke 40. výročí Vítězného února),
1988/03/17 - 1988/04/24   Umělecká beseda k 125. výročí založení,
1988/05/05 - 1988/06/19   Lékařství ve výtvarném umění,
1988/06/30 - 1988/08/28   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1988/09/08 - 1988/10/16   Josef Šteffel: Výběr z díla,
1988/10/27 - 1988/11/27   František Hora: Obrazy, akvarely, grafika,
1988/10/27 - 1988/11/27   18x žena, z tvorby západočeských výtvarných umělkyň,
1988/12/08 - 1989/01/22   S. V. U. Mánes,
1988/12/08 - 1989/01/22   Spolek výtvarných umělců Mánes,
1989/010/05 - 1989/11/26   Umění středoevropského baroku,
1989/012/14 - 1990/01/28   Mistrovská díla 12.-19. století ze sbírek Středočeské galerie,
1989/03/16 - 1989/04/30   Smích (z českého novodobého umění),
1989/05/11 - 1989/06/25   Současné české malířství ze sbírek Ústřední rady odborů,
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století,
1990/02/08 - 1990/03/11   Užité umění západočeských výtvarných umělců 1990,
1990/03/22 - 1990/04/22   Čechy a Evropa - umění romantismu,
1990/05/03 - 1990/06/24   Volné umění ´90,
1990/07/04 - 1990/09/02   František Tichý: Obrazy - kresby - grafika,
1990/09/13 - 1990/10/21   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
1990/11/01 - 1990/12/02   Jiří Patera: Malířské dílo,
1990/12/13 - 1991/01/20   Umělecká beseda, 2. část,
1991/01/31 - 1991/03/03   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1990,
1991/03/14 - 1991/04/21   Umění na Jubilejní výstavě před 100 lety,
1991/05/23 - 1991/06/30   Viktor Vasarely ze sbírky Tibora Csepeiho (Budapešť),
1991/07/04 - 1991/08/04   56 Group Wales,
1991/08/08 - 1991/09/01   Kontakten - Skupina P´89 a její zahraniční hosté,
1991/09/12 - 1991/10/20   Adriena Šimotová: Svěcení reality,
1991/10/31 - 1991/12/01   Miroslav Tázler: Výběr z díla,
1991/12/12 - 1992/01/19   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,
1992/01/30 - 1992/03/01   Vladimír Preclík: Sochy,
1992/03/11 - 1992/04/20   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,
1992/04/23 - 1992/05/18   Výstava členů Katedry výtvarné výchovy Západočeské univerzity v Plzni,
1992/05/26 - 1992/07/05   Švýcarské umělkyně dnes,
1992/07/16 - 1992/08/30   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže,
1992/09/10 - 1992/10/18   Libor Wagner: Obrazy, kresby, grafika, plastiky,
1992/10/29 - 1992/11/29   Užité umění - výstava členů Unie výtvarných umění plzeňské oblasti,
1992/12/08 - 1993/01/17   Volné umění ´92 - výstava členů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti,
1993/01/28 - 1993/02/28   Jiří Kovařík: Obrazy,
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo,
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo,
1993/04/29 - 1993/05/30   Aleš Lamr: Výběr z díla,
1993/06/03 - 1993/07/06   Jaroslav Zapletal: Obrazy,
1993/07/15 - 1993/09/05   Jitka a Květa Válovy,
1993/09/16 - 1993/10/31   Skupina Svárov,
1993/11/09 - 1993/12/12   Jiří Sopko: Výběr z díla,
1993/12/16 - 1994/01/30   4 + 4,
1994/03/10 - 1994/04/17   Lev a orel. Češi a habsburská monarchie v umění 19. století,
1994/04/21 - 1994/05/22   Marie Lacigová, Mioš Franče: Výběr z tvorby,
1994/06/01 - 1994/07/03   Inga Vatter-Jensen: Textilní objekty, Marianne Olsen: Plastiky,
1994/07/14 - 1994/10/09   Jan Preisler: Putování krajinami duše,
1994/10/20 - 1994/11/27   Václav Pokorný: Výběr z díla. Členové Sdružení západočeských výtvarných umělců ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni,
1994/12/08 - 1995/01/15   Karel Nepraš, Jan Steklík: Křižovnická škola,
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně,
1995/03/09 - 1995/04/15   Augustin Němejc: Alegorie, žánr, idyla,
1995/05/02 - 1995/09/17   Gotika v západních Čechách (1230-1530),
1995/09/28 - 1995/11/05   Xylon 12 - výběr z mezinárodního trienále grafiky,
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni,
1996/01/25 - 1996/02/25   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž,
1996/03/07 - 1996/05/12   Proměny krajiny - česká krajinomalba přelomu 19. a 20.století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni,
1996/05/21 - 1996/06/23   Naděžda Škardová, Zdeněk ŽIvný: Obrazy, kresby, plastiky,
1996/07/03 - 1996/09/01   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty,
1996/09/10 - 1996/10/13   Od Lautreca k Picassovi,
1996/10/24 - 1996/12/08   Jiří John: Výběr z díla,
1996/12/17 - 1997/02/09   Vladimír Kokolia,
1997/02/20 - 1997/04/20   Bratři Špillarové: Výběr z díla,
1997/04/29 - 1997/06/08   Michal Ranný: Výběr z díla,
1997/06/09 - 2000/01/26   Adaptace výstavní síně,
1998/05/13 - 1998/06/05   Umělecká díla darovaná na rekonstrukci výstavní síně,
1998/06/04   Aukce na rekonstrukci výstavní síně,
2000/01/26 - 2000/04/09   Václav Brožík 1851-1901,
2000/01/27 -   Václav Brožík 1851-1901,
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni,
2000/10/05 - 2000/11/12   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru,
2003/11/20 - 2004/01/11   Jindřich Přibík: Plzeň a okolí 1953-2003,
2004/01/22 - 2004/03/21   Přírůstky sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni,
2004/04/06 -   Věra a Vladimír Janouškovi,
2004/06/25 - 2004/09/05   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla,
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR,
2004/12 - 2005/03   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,
2005/04/05 - 2005/06/05   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika,
2005/09/13 - 2005/11/13   Libor Fára, Karel Vaca: Scénografie, plakáty, obrazy,
2005/11/29 - 2006/02/26   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, 2. část,
2006/03/07 - 2006/04/23   Na papíře ... Na skle ... / Na papierze ... Na Szkle ... / On paper ... On glass ...,
2006/05/04 - 2006/06/18   Richard Konvička: Malba a kresba,
2006/06/27 - 2006/08/27   Současné maďarské umění ze Sbírky Körmendi-Csák / Contemporary Hungarian Art from the Körmendi-Csák Collection,
2006/09/19 - 2006/11/19   SOCHAři 2006,
2006/11/30 -   V. V. Modrý (1907 - 1976),
2007/02/08 - 2007/04/15   Rudolf Kremlička (1886-1932),
2007/04/26 - 2007/06/17   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (průřez lety 1957 - 2007),
2007/06/26 - 2007/08/26   Umělecká beseda: Vědomí o člověku,
2007/09/06 - 2007/11/04   Milan Knížák: Umění je jen berla,
2007/11/27 -   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,
2008/10/16 - 2009/01/11   Andrej Bělocvětov: Tvorba z let 1939-1997,
2009/01/29 - 2009/04/19   František Pacík,
2009/01/29 - 2009/04/19   František Pacík: (1927 - 1975),
2009/05/06 - 2009/06/26   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald,
2009/10/08 - 2009/11/29   Jan Autengruber: 1887-1920,
2009/12/16 - 2010/03/14   Martin Salcman 1896 - 1979,
2010/03/25 - 2010/06/06   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape,
2010/06/25 - 2010/09/26   Umění českého západu: Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951,
2010/10/14 - 2011/01/16   Vladislav Mirvald: Retrospektiva,
2010/12/14   Umění českého západu, křest,
2011/02/25 - 2011/05/22   Ach! Italia, cara mia! - Umělci z Čech XIX. století a Itálie,
2011/03/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara (1911-1912),
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42,
2011/10/12 - 2012/01/08   Adolf Loos: Dílo v českých zemích,
2012/01/19 - 2012/04/15   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec,
2012/05/03 - 2012/08/05   Začátek století / The Beginning of the Century,
2012/08/01 - 2012/08/31   Otto Gutfreund: Koncert, 1912-13,
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění,
2012/11/07 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Ateliér (1912),
2012/12/05   Slavnostní představení díla získaného do sbírek Západočeské galerie v Plzni: Gabriel von Max: Kurzschluss,
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950,
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze,
2013/09/06 - 2013/11/03   Mikoláš Aleš v Plzni,
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách,
2014/04/01 - 2014/06/08   Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010,
2014/06/27 - 2014/09/21   Sekal a Japonsko,
2014/07/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908,
2014/10/15 - 2015/01/01   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal,
2015/01/28 - 2015/04/06   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918,
2015/05/06 - 2015/09/20   Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů,
2015/10/28 - 2016/03/20   Vznešenost a zbožnost - Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách,
2016/04/27 - 2016/09/18   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938),
2016/10/11 - 2017/01/08   Hugo Boettinger: Kronikář nových časů,
2017/01/21 - 2017/04/30   Interiéry duše: Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur,
2017/05/24 - 2017/08/27   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let,
2017/08/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Zátiší z chléva, 1910 a nové akvizice ZČG,
2017/08/22   Od AAAAA k abARTu,
2017/09/21 - 2018/01/21   Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938 - 1953,
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018,
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia,
2018/10/10 - 2019/01/27   Z akademie do přírody: Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890,
2019/03/01 - 2019/05/12   Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960,
2019/06/07 - 2019/09/29   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace,
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960,
2020/03/20 - 2020/05/31   Přihraj!,
2020/11/27 - 2021/06/06   Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh,
2021/07/16 - 2022/01/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957,
2022/02/16 - 2022/08/28   Michal Cihlář: Zítiší s hozenou rukavicí,
stálá expozice   České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,