Průmyslová škola

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: St. Gallen
adresa: _