Okresní muzeum

termín, název výstavy
1971/02 - 1971/04   Otakar Kubín: Výbor z díla,
1972/06/28 - 1972/08/03   Miroslav Pangrác: Výbor z díla,
1982/02/18 - 1982/03/21   Jan Rambousek: Grafika z let 1917-1933,
1982/07   Jan Rýz: Obrazy,
1983/04/14 - 1983/05/29   Cyril Bouda: Ilustrace,
1983/06/02 - 1983/07/03   10 z třicáté druhé strany Mladého světa,
1984/09/20 - 1984/10/31   Ivan Bednář: Obrazy,
1984/09/20 - 1984/10/31   Miloš Hruška: Sochy,
1985/01 - 1985/02   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby,
1987/07 - 1987/08   Miroslav Hanák: Obrazy, Josef Vajce: Sochy,
1987/09/17 - 1987/11/01   Jaroslava Bičovská: Obrazy,
1987/09/17 - 1987/11/01   Jiří Trnka: Obrazy, grafika,