Uherská Skalice

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Skalica (Skalica)
adresa: _