Galerie Hollar

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Výstava monotypů Karla Tondla
1943   Josef Kočí: Výstava obrazů, kreseb a akvarelů / Ausstellung von Gemälden, Zaichnungen und Aquarellen
1968   Emil Filla
1971   František Gross: Grafická práce
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1939   Hugo Boettinger: Výstava kreseb
1941   Petr Dillinger: Výstava obrazů
1944   Vladimír Silovský: Grafiky a kresby
1948   Miloslav Holý: Grafiky a kresby
1949   Zdenka Braunerová: Grafika a kresby (z pozůstalosti)
1952   Jaroslav Kolář: Grafiky a kresby
1953   Jan Rambousek: Cykly, ilustrace a užitá grafika
1953   Václav Sivko: Grafika z let 1943 - 1953
1953   Kamil Lhoták: Grafika a kresby
1953   Ota Janeček (barevné kresby)
1954   Jindřich Mahelka: Grafika
1956   Eduard Milén: Výstava akvarelů, litografií a kreseb
1956   Výtvarné práce Jaroslava Švába
1956   František Tichý (grafiky a kresby)
1956   Výstava kreseb z Vietnamské cesty Václava Sivka
1957   Miloslav Holý (litografie, pastely a akvarely)
1957   Pavel Šimon: Grafika a ilustrace
1958   Matilda Čechová: Grafika a kresby
1958   Karel Tondl: Grafika, kresby, monotypy, malby
1958   Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina
1958   Karel Oberthor (grafika, kresby, monotypy)
1959   Václav Sivko: Litografie z let 1944 - 1959
1960   Gavarni (1804 - 1868)
1962   Jiří Hadlač: Dřevoryty
1962   Karel Vysušil: Grafika
1964   Antonin Homolka: Výbět z grafických prací z pozůstalosti
1964   Naděžda Synecká: Práce z posledních let
1965   Známková tvorba Karla Svolinského
1967   Margherita Benetti
1967   Ferdinand Stransky
1969   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let
1969   Jaroslav Hořánek: Kresby a grafika
1969   Ezio Gribaudo: Grafika z let 1967 - 1969
1970   Jan Hladík: Grafika
1970   Zdenka Heritesová: Osudy (grafika z posledních let)
1971   Květa Pacovská: Hry a Řeči (lepty, suché jehly, litografie)
1971   František Tichý: Výběr z grafické tvorby
1971   Jaroslava Severová: Grafika
1971   Vladimír Silovský
1972   Jan Bauch: Studie a kresby
1972   Miloslav Holý: Lidé (grafika z počátku 20.let)
1972   Stanislav Pacák: Stránky z deníku (kresby a grafika)
1974   Pavla Fořtová: Práce z let 1903 - 1973
1976   Josef Saska: Grafika
1976   Karel Stehlík: Daleké země
1977   Miroslav Houra: Grafika, ilustrace, kresby
1977   Bedřich Housa: Volná grafika, poštovní známka
1991   František Tichý 1896-1961: Výběr z grafické tvorby
1991   Václav Sivko: Výběr z grafické tvorby
1991   Hana Storchová: Grafika
1991   Jan Antonín Pacák: Výběr z tvorby (u příležitosti 50.narozenin)
1992   Pavel Sukdolák: Grafika
1992   Karel Hruška
1993   Vladimír Suchánek: Litografie (Výběr z díla, k autorovým šedesátinám)
1994   Naděžda Synecká: Proměny (Grafika)
1994   Jiří Slíva: Grafika
1995   Vladimír Boudník: Nezveřejněné dílo
1995   Jaroslav Hořánek: 1925 / 1995
1997   Albín Brunovský: 1935/1997, Výběr z grafického díla
1998   Jan Bauch: Grafické dílo (1. večer cyklu Setkání s grafikou)
2001   Jiří Šalamoun: Odpočinek na útěku
2009   Květa Pacovská: Hry a Řeči / Games and Talks
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1996   Zdenka Braunerová 1858/1934: Grafika a kresby
2003   Vladimír Suchánek: Grafické ohlédnutí (k autorovým 70.narozeninám)
2008   Odkaz Zdenky Braunerové pro českou bibliofilii (ke 150. výročí narození a ke 100.výročí založení Spolku českých bibliofilů)
2009   Josef Saska: Grafické práce v hlubotisku
2009   Eva Sendlerová: Grafika a kresby
2013   Naděžda Synecká: Proměny nepopsatelného
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Nová tvorba