Kazatelna

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Skramníky, Klučov (Kolín)
adresa: _