Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1995   Zorka Ságlová 1965 - 1995
1996   František Vobecký 1902-1991: Fotografie / Photographs
1997   Antonín Střížek
1997   Tibor Honty 1907-1968: Fotografie / Photographs
1998   Jiří David: Moji rukojmí / My Hostage
1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
1999   Ludmila Padrtová: Obrazy kresby 1955-1960
1999   Erika Bornová: Setkání na sněhu
1999   Jiří David: Obyčejné dny krásného léta
1999   František Drtikol: Photographies des années 1901-1914 et l album Les cours et courettes du Vieux Prague / Fotografie z let 1901-1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy / Photographs from the period between 1901-1914 and the album From Large and Little
2000   František Drtikol: Fotografie z let 1901 - 1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy + TZ
2000   Ján Šmok
2001   Milena Olivová: Divočina
2001   Petr Pastrňák
2001   Jan Merta: 1991 - 2001
2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury)
2001   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby / Photographs, Collages, Drawings
2002   Jiří David: Bez soucitu
2002   Jiří David: Srdce na Hradě
2002   Jaroslav Rössler: Photographies, Collages / Photographs, Collages
2003   Jiří David: Při vědomí / Sober - Minded
2003   Otto Gutfreund
2003   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby
2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face
2004   Vladimír Birgus (Fotografie 1981-2004 / Photographs 1981-2004 / Photographies 1981-2004 / Fotografii 1981 - 2004)
2004   Václav Podestát: Lidé / People
2004   Viktor Kopasz: Kertelö
2004   Erika Bornová: Nebe na zemi - Odpočívej v pokoji / Paradise on Earth - Rest in Peace
2004   Jiří Křenek
2004   Ivan Pinkava: Heroes
2005   Franz Fiedler: Fotografie / Photographs / Fotografien
2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled / Reverse View
2005   Grete Popper: Fotografie / Photographs (Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from the inter-war period)
2005   Marielis Seyler: Insomnia
2005   Sebastiao Salgado: Workers
2006   Josef Sudek: Neznámý / The Unknown (Salonní fotografie / Vintage Prints 1918 - 1942)
2006   Jiří Toman: Fotografie / Photographs
2007   Jiří David: Neodcházej, zmiz / Don't Leave, Go Away
2007   Jiří David: Už si nevzpomínám, je to nebezpečné! / I don't remember, it is dangerous!
2007   Milan Kunc (Bilder / Pictures / Obrazy: 1973-2006)
2008   Erika Bornová: Udělám vše / I´ll do everything
2008   Adolf Loos - dílo v českých zemích / Adolf Loos - Works in the Czech Lands
2009   Jan Palach (16. - 25. 1. 1969)
2009   Petr Pastrňák
2010   Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns
2010   Antonín Střížek
2010   Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs
2011   Jiří David: Tell Me Your Name!
2011   Zrození fauna - Bohdan Kopecký (Společenský a umělecký fenomén Bohdana Kopeckého)
2011   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World
2011   Josef Achrer
2012   Vladimír Birgus: Fotografie / Photographs 2007-2012
2012   Josef Achrer
2013   Jaromír Funke: Between Construction and Emotion
2013   Jiří Sozanský: Zóna
2013   Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
2014   Jiří Votruba
2014   Petr Pastrňák: 1994-2014
2014   Vladimír Birgus: Photographs 1972-2014
2014   Jan Kubíček
2014   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014
2014   Tomáš Císařovský: Tichá dohoda
2014   Stanislav Kolíbal: Čtyři fáze
2015   Milota Havránková
2015   Jiří Černický: Reálný minimalismus / Real Minimalism
2016   Erika Bornová: Křehké monumenty / Fragile Monuments
2016   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda
2016   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží / Film Posters with Brush and Scissors 1959-1967
2016   Jaroslav Valečka: Sen o severu
2016   Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti
2016   Vladimír Birgus: Daleko od hlučícího davu / Far from the Madding Crowd
2016   Jiří Příhoda 25-25: 1992–2016
2017   Jan Kubíček: Třetí dimenze
2017   Jaromír Funke (Avantgardní fotograf / Avant-Garde Photographer / Photographe d'avant-garde / Fotograf der Avantgarde)
2017   Jakub Špaňhel: Na černé hladině, kde zrcadlí se noci / On the calm black water where the stars are sleeping (Obrazy z dějin umění / Scenes from the history of art)
2017   Tomas Rajlich
2018   Jindra Viková: Je později, něž si myslíš / It's Later than You Think
2018   Vladimír Škoda: Mysterium cosmographicum Johannes Kepler
2019   Theodor Pištěk: Angelus
2019   Vladimír Birgus: Tak mnoho, tak málo
2019   Jiří Příhoda 25/25: 2000˃19
2021   Jiří Příhoda: 2021/2011 Austin, Texas
nedatováno   Zorka Ságlová: Hay - staw
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Zvon '94 (Bienále mladého umění)
1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
1997   Klub konkrétistů
1997   Tělo v současné české fotografii / The Body in Contemporary Czech Photography
1998   Harmonie 98 + TZ
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Tak daleko, tak blízko / So Far, So Close: NOKIA ROAD-D1
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   Dokouřeno? Enough smoke?
2000   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika
2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie (FPF Slezké univerzity v Opavě)
2002   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
2003   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity I Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava (Diplomové a klauzurní práce 1998-2003 / Diploma and Final Portfolios 1998-2003)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Ejhle světlo
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Movies without Cinema: The Animation and Contemporary Art / Filmy bez kina: Princip animace a současné umění
2003   Retroperspektiva / Retroperspective
2004   Cena Jaromíra Funkeho 2004
2004   Česká fotografie 1840 - 1950: Příběh moderního média
2005   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let)
2005   Naturalia (Sbírky bez hranic V.: Díla ze sbírek FRAC z Velkého východu / Collections sans frontières V.: Œuvres des collections des FRAC du Grand est / Collections without Borders V.: Works from the French Eastern FRACs Collections)
2005   Patnáct / Fifteen (Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě / The Fifteen Year of the Institute of Creative Photography Silesian University in Opava)
2005   Horká jehla / Hot needle (Grafika 80. let, dar Zdenka Felixe / Graphic art of the 1980s, donation of Zdenek Felix)
2006   Artists for Tichý - Tichý for Artists
2006   Figurama 06
2006   tina b.
2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
2006   1945 osvobození --1968 okupace : sovětská vojska v Československu / 1945 liberation --1968 occupation : Soviet troops in Czechoslovakia
2006   Devátá sklizeň / The Ninth Harvest (Atelier reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně / Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín)
2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography)
2007   České a slovenské sklo v exilu
2008   International Triennale of Contemporary Art/Mezinárodní trienále současného umění
2008   Opava (Očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Through the Eyes of Students of the Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava)
2008   Obr. 2008
2008   Čínská malba
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Connecting Pittsburg
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
2009   Prales Mionší / Virgin Forest Mionší
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
2010   Krajina, obraz, fotografie / Landscape, Image, Photography
2010   Double Fantasy
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Být v krajině a malovat ji podle fotky / Being in the landscape and painting it according to a photo (18. mikulovské výtvarné symposium Dílna 2011)
2012   Dobrej ročník / A Great Year (19. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2012)
2012   Jiří David, Stanislav Diviš: ...probatum est
2012   Mladé hvězdy / Young Stars (1. sympozium Litomyšl)
2013   Kdo lže, krade...? (aneb Jak zvítězit nad lží a nenávistí)
2013   Plošná věc / Flat Thing (20. mikulovské výtvarné symposium "dílna" 2013 / 20th Mikulov art symposium "dílna" 2013)
2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
2013   Zostra: Česká fotografie dneška / In Focus: Czech Photography Today
2013   Tomáš Hlavina, Petr Pastrňák, Petr Písařík: V hlavě, v krajině, ve městě / In the Head, in the Country, in Town
2013   Česko-slovenské hvězdy (2. Sympozium Litomyšl / 2nd Litomyšl Symposium)
2013   Obr.
2014   Only the Good Ones: The Snapshot Aesthetic Revisited
2014   Divnej ročník / An Odd Year (21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014)
2014   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972 / Psychedelia in the Visual Culture of the Beat Age 1962-1972
2014   Česko-německé hvězdy / Czech-German Stars / Deutsch-Tschechische Stars (3. sympozium Litomyšl)
2015   Tvrdohlaví 2015
2015   25 let institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / 25 Years of the Institute of Creative photography Silesian university on Opava
2015   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
2015   Česko-polské hvězdy / Gwiazdy czesko-polskie / Czech-Polish Stars (4. sympozium Litomyšl / 4th Litomyšl symposium)
2016   Garová, Hafner, Chiereghin, Meyer, Petrlík, Riepler, Sýkora (5. sympozium Litomyšl / 5th Litomyšl symposium)
2017   GRAFT (6. sympozium Litomyšl / 6th Litomyšl symposium)
2017   Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická: Ilustrace a portréty / Illustrations and Portraits
2017   Cesta může být širší než delší / The path might be wider than longer (24. mikulovské výtvarné sympozium dílna 2017 / 24th Mikulov art symposium dílna 2017)
2018   Kaleidoskop: Milan Nápravník, Jozef Vojtánek
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1995   Jiří David: Skryté podoby / Hidden image
1995   Krajina
1998   Gaya Gaya (Politický okres Kyjov v. v.)
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999)
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948
1999   Fotografie v českých zemích 1839-1999 (Chronologie)
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
2000   Miloň Novotný (Fotografie)
2000   František Drtikol
2000   Mizení
2001   Antonín Střížek
2001   Kolín
2001   Jiří David
2001   Emila Medková
2002   David
2002   Art Cult
2002   Žena / Woman
2002   Lidé, které jsem potkal / People I Have Met
2002   Dana Kyndrová: Žena mezi vdechnutím a vydechnutím / Woman between inhaling and exhaling
2003   Malostranské Hospody / Malá Strana Bierstuben / Lesser Town's Pubs
2003   Pražské podhradí
2003   Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable
2003   Didasko - učím (Naučné obrázky Boženy Havlové)
2003   Tomáš Císařovský
2003   Pevnost (Kamenná hvězda Terezín)
2003   Alois Nožička: Komplementární svědectví / Complementary Evidence
2003   Dana Kyndrová: Odchod sovětských vojsk / Vyvod sovetskich vojsk / Departure of Soviet troops 1990-1991
2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book
2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape (Severozápadní Čechy / Northwest Bohemia 1957-1962)
2004   Das Evangelium nach Matthäus / Evangelium podle Matouše
2004   Proč je noc černá (Rozhovory s přírodními lidmi Nové Guineje)
2004   Missions / Misie / Misiones
2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
2006   Hrdina civilizátor / The Civilisation Bringing Hero / Le héros civilisateur
2006   Malá země s velkými příběhy (Literární průvodce po krajích helvetského kříže ve stopách Alžběty, císařovny rakouské, anarchisty Bakunina, lorda Byrona, Eliase Canettiho, Giacoma Casanovy, klauna Dimitriho, F. M. Dostojevského...)
2006   Václav Bláha: Život s knihou
2006   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005
2006   Tak nějak to bylo
2006   Scénologie Ostravy
2006   Jiří David: Inside Out (Fotografie / Photographs 1993-2006)
2006   Jiří Toman: Fotografie / Photographs
2006   Tajná schodiště (Jan Suk / básně z let 2000-2001, Petra Růžičková / fotografie)
2007   Čestmír Krátký (Tvorba jako pokus o existenci / Art as an attempt at existence)
2007   Podkarpatská Rus / Subcarpathian Ruthenia (Fotografie z let 1991-2006 / Photographs from 1991 to 2006)
2007   Jindřich Štyrský (1899-1942) (Průvodce výstavou)
2008   Obraz a příběh (Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění)
2008   Architekti SIAL
2008   Slova nestačí
2008   The Falling Kingdom
2008   Pod čarou umění
2008   Vítkovice
2008   Diviš
2008   České tváře a krajiny / Visages et paysages tchèques / Czech faces and landscapes
2009   Michal Gabriel
2009   Zdeněk Lhoták: Dis-torza
2009   Gustav Aulehla: Fotografie / Photographs 1957 - 1990
2009   Architecture V4 1990-2008 (Czech Republic - Slovakia - Hungary - Poland)
2009   Umělecký management v podnikatelském stylu
2009   Zorka Ságlová (Úplný přehled díla)
2009   Libuše Kyndrová, Dana Kyndrová: Algerie, Togo
2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
2010   Okamžik rozhodnutí (Rozhovory o umění)
2010   Česká fotografie 20. století
2010   Hommage à Jiří Valenta
2010   Slaboduchý s pevným charakterem
2011   Ethiopia: Omo River (The ceremonies and rituals of the Omo River people / Obřady a rituály lidí od řeky Omo)
2011   Rituály normalizace / The Rituals of Normalization
2011   Erwin Staeheli: Passage
2012   Jaroslav Rössler: Kresby a malby / Drawings and Paintings
2012   Dita Pepe: Autoportréty / Self-portraits
2012   Alena Kotzmannová
2012   Antonín Střížek (Obrazy / Paintings)
2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002)
2012   Epištoly v kapitolkách
2012   So simple, so Beautiful, so Perfect: Book on Ahae
2013   Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu / Views from the Window of my Flat (1981-2003)
2013   Pictures of Czech Postmodernism
2013   Canada 1968-1973
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Plastic People, Primitives Group)
2013   Jiří Valenta: Malíř fotografem / The Painter as Photographer
2014   Hledání Ameriky / In search of America
2014   Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014)
2014   Slovenská nová vlna: 80. léta / The Slovak New Wave: The 80s
2015   Miroslav Machotka: Fotografie / Photographs
2015   Sportovní epopej / The Sports Epic
2015   Jan Koblasa: Dílo ve dvou retrospektivách / Das Werk in zwei Retrospektiven
2015   Jaroslav Valečka
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries)
2015   Pavel Mára: Fotografie / Photographs 1969-2014
2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
2016   Jaroslav Beneš: Fotografie / Photographs
2016   Antonin Kratochvil: Circus Sideshow
2016   TranSpiRituals
2017   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Popisky k fotografiím)
2017   Válka za studena / Serving It Cold
2017   Theodor Pištěk: Člověk a stroj / Man and Machine
2017   Jaromír Funke: Kolín 1923 (Album No. 19)
2018   Milan Knížák: Žít jinak / To Live Otherwise
2018   Poetická geometrie (Moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka)
2018   Jan Měřička 2005-2018
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
2004   Divočina - příroda, duše, jazyk
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě)
2005   Česká fotografie 20. století
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1995   Jiří David: Skryté podoby
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1997-   Fuerteventura, 1997
1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší
1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší
1998   Jaromír Funke: Abstraktní foto
2005   Jan Merta: Holandská krajina (akryl na plátně, 240 x 200 cm, 1991-1996)
nedatováno   Jan Ságl: Fuetenventura, 1997
nedatováno   Jan Ságl: Bretagne, 1996
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1998   Harmonie 98
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1996/01   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1996/02   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1996/03   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1996/05   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1996/06   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1996/08   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1996/10   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1997/02   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1997/11   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
1998   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/04   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/05   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/06   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/07   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/08   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/09   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1998/10   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)