Okresní vlastivědné muzeum

termín, název výstavy
1966   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie,
1967/04/30 -   Felix Jenewein (1857-1905): Výtvarné dílo,
1977   Vladimír Boháč: Kresby a grafika,
1979/06/03 - 1979/08/20   Petr Sikula: Fotografie z let 1971 - 1979,
1979/09/16 - 1979/11/15   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla,
1983/06/09 - 1983/09/11   Jaroslava Hýžová: Kresby, obrazy,
1985/09/12 - 1985/10/27   Vlastislav Holub: Z malířské tvorby,
1993/08/12 - 1993/09/12   Tomas Lax: Grafika dvou desetiletí,