Okresní vlastivědné muzeum

osoba, narození
Jurok Jiří, 8. 12. 1952
Řezníček Petr, 23. 2. 1953