Krajský projektový ústav

osoba, narození
Bergr Rudolf, 4. 4. 1934
Böhm Mojmír, 24. 11. 1928
Doležal Jan, 1944
Drtikol Jiří,
Gabriel Jan, 19. 4. 1911
Gabriel Michal, 30. 10. 1949
Hejduk Míťa, 1933
Kouba Jan,
Machač František, 30. 10. 1929
Machar Petr, 1. 12. 1950
Nenadál Jiří, 6. 2. 1930
Polach Karel, 10. 5. 1946
Rotyka Josef, 16. 3. 1931
Rulík Karel, 10. 3. 1938
Stanko Tomáš, 12. 10. 1939
Stojanov Nikolaj, 15. 10. 1953
Šejvl Jiří, 19. 12. 1953
Štelzig Vratislav, 8. 11. 1933
Těšínský Miroslav,
Tittelbach Pavel, 13. 9. 1934
Tuček Viktor, 4. 7. 1925
Urbánek Pavel, 23. 5. 1958
Vejl Jaromír,
Wener Antonín, 12. 12. 1932
Zeman Josef, 19. 3. 1922