Mladá fronta, nakladatelství

termín, název výstavy, místo konání
1965/02/01 -   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy, Galerie Fronta, Praha