Opravný závod

termín, název výstavy
1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie,