Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění

termín, název výstavy
1993/06/10 - 1993/08/01   Bohumil Kubišta 1884–1918,
1993/08/12 - 1993/10/03   Sophie Curtil: Pastely,
1993/08/12 - 1993/10/03   České moderní umění,
1993/10/14 - 1993/12/05   Václav Tikal 1906-1965,
1994/02/17 - 1994/04/10   Alena Nádvorníková: Kresby,
1994/04/21 - 1994/05/08   Dimitris Manikas a žáci: Projekty pro Kremži a Olomouc,
1994/05/12 - 1994/06/12   Olomoucká sbírka české kresby 20. století,
1994/06/23 - 1994/10/02   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo,
1994/10/13 - 1994/12/04   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích,
1994/12/15 - 1995/02/05   Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik,
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století,
1995/04/06 - 2003/08/03   100 let výtvarné kultury v Olomouci,
1995/04/27 - 1995/06/11   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových,
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost,
1995/09/07 - 1995/10/01   Horní náměstí v Olomouci,
1995/10/12 - 1995/11/26   Výstava fotografií skupiny DOFO,
1996/03/28 - 1996/05/05   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého,
1996/03/28 - 1996/05/05   Italské malířství 14. - 18. století v dobových kopiích,
1996/05/16 - 1996/07/07   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem: Souborné dílo,
1996/07/18 - 1996/09/01   Otto Gutfreund,
1996/09/12 - 1996/10/06   Universitas Olomucensis 1573 - 1946 - 1996,
1996/10/17 - 1996/12/01   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995,
1996/12/12 - 1997/01/26   Česká avantgarda 1922 - 1938,
1997/02/06 - 1997/03/30   František Kupka a Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových,
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989,
1997/06/19 - 1997/08/24   Italské renesanční umění z českých sbírek: Kresby a grafika,
1997/09/11 - 1997/11/02   Klub konkrétistů,
1997/11/13 - 1998/01/11   Oscar Domínguez v Československu,
1998/01/29 - 1998/03/15   Otto Rothmayer: Architektonické dílo,
1998/03/26 - 1998/05/24   Tělo jako důkaz,
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta,
1998/09/10 - 1998/11/01   Renesanční Olomouc ve světle archeologických nálezů / Olomouc rinascimentale nall'ottica delle ricerche archeologiche / Renaissance Olomouc in the light of archeological troves,
1998/09/10 - 1998/11/01   Paolo Pagani: Kresby,
1998/11/12 - 1999/01/10   Othmar Zechyr: Zeichnungen 1966 - 1996,
1998/11/12 - 1999/01/10   Oinirické vize Anny Zemánkové,
1999/01/21 - 1999/02/21   Architektonická soutěž na Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998,
1999/02/18 - 1999/04/11   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962 - 1998,
1999/03/11 - 1999/05/02   Paul Engelmann,
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998,
1999/08/12 - 1999/09/26   Jan Kratochvíl 1941 - 1997: Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů,
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci,
2000/04/13 - 2000/06/11   Anselmo Legnani,
2000/05/04 - 2000/07/23   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999,
2000/06/22 - 2000/08/13   Agostino Ciampelli 1565 - 1630: Kresby,
2000/08/24 - 2000/11/05   Klasika 2000: Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace,
2000/12/07 - 2001/01/14   Sedmá olomoucká kašna,
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy,
2001/02/22 - 2001/04/22   Bible,
2001/02/28 - 2001/04/16   Sloup nejsvětější trojice: Průběh restaurování 1999-2000,
2001/05/17 - 2001/09/16   Thonet: Porýní - Vídeň - Morava,
2001/05/24 - 2001/09/16   Akt v české fotografii 1900 - 2000,
2001/10/04 - 2001/10/28   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci,
2001/11/15 - 2002/01/27   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart: Naivní a lidové umění, art brut / Naivist and folk art, art brut: Sbírka Pavla Konečného / Pavel Konečný Collection,
2001/12/06 - 2002/03/03   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem: Práce z let 1945-2001,
2002/02/28 - 2002/03/31   Six from the sixties,
2002/05/09 - 2002/07/07   Rudolf Michalik (1901-1993): Více světla!,
2002/05/30 - 2002/08/18   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století,
2002/07/25 - 2002/10/06   James Ensor: Vizionář moderny,
2002/09/26 - 2003/01/05   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů,
2003/02/06 - 2003/05/11   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002,
2003/04/03 - 2003/06/01   In Case of Painting / Zeit der Bilder / Čas obrazu,
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století,
2003/06/26 - 2003/09/14   Vzdálená blízkost,
2003/09/11 - 2003/11/09   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly,
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let,
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století,
2003/11/27 - 2004/01/25   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka,
2004/02/12 - 2004/04/11   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo,
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989,
2004/04/29 - 2004/06/27   Ivo Přeček: Fotografie, objekty, asambláže 1959 - 2003,
2004/06/03 - 2004/09/26   Umění západní Afriky,
2004/10/06 - 2004/11/21   Hra v kostky: Vítězslav Nezval a výtvarné umění,
2004/10/21 - 2004/12/31   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona,
2004/12/09 - 2005/02/06   Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž,
2005/02/10 - 2005/04/24   Karel Malich,
2005/03/03 - 2005/05/22   Kubistický nábytek ze sbírek českých a moravských muzeí,
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu,
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc,
2005/06/16 - 2005/08/28   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem / Between avant - garde and underground,
2005/06/22   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc - komentovaná prohlídka,
2005/09/15 - 2005/11/20   Italská kresba 17. století. Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Italian Drawing of th 17th Century. Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc,
2005/09/20   Italská kresba 17. století. Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci,
2005/10/20 - 2006/02/05   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch, Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005,
2005/12/08 - 2006/03/05   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek,
2005/12/15   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek - komentovaná prohlídka,
2006   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection,
2006/04/13   Život věcí: Komentovaná prohlídka,
2006/06/22 - 2006/09/10   Rock Love Flash Down: ... a papež kouřil trávu / ... and The Pope Smoked Dope,
2006/06/29 - 2006/09/17   Natálie Masliková-Schmidtová: Já su stěhovavý pták,
2006/09/06   Rock Love Flash Down,
2006/09/27 - 2006/12/31   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové,
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc,
2006/10/10 a 2006/10/24   V závěsu avantgardy?,
2006/11/09 - 2007/01/28   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005,
2007/01/18 - 2007/03/25   Vladimír Havlík: Soft spirit. Akce, vizuální poezie, autorské knihy, objekty, kresby, obrazy 1977-2007,
2007/04/26 - 2007/06/24   ATIKA 1987 - 1992: Emoce a forma: Nábytek, svítidla, objekty,
2007/06/14 - 2007/10/14   Slavné vily Olomouckého kraje,
2007/07/12 - 2007/09/30   Miloslav Stibor: Fotografie / Photography,
2007/10/18 - 2007/12/30   Imaginární kosmos Dany Puchnarové: Práce z let 1960 - 2006,
2007/10/23 16:30   Imaginární kosmos Dany Puchnarové, Práce z let 1960 - 2006 - komentovaná prohlídka,
2007/10/30 17:00   O skrytém smyslu umění a jeho síle,
2007/11/14 17:00   Beseda Klubu přátel výtvarného umění - hostem Dana Puchnarová,
2007/11/15 - 2008/01/27   Victor Vasarely ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi,
2007/11/29 - 2008/04/13   Emil Filla 1882 - 1953,
2007/12/03 17:00   Hana Blochová: Imaginární kosmos Dany Puchnarové,
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936,
2008/03/09 - 2008/09/30   Umění pro ulici i sběratele,
2008/04/10 - 2008/06/22   Elly Oehler / Olárová, Oskar Oehler / Olár: Architektonické dílo,
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art,
2008/06/19 - 2008/10/12   Art brut v českých zemích / Art brut in the Czech lands,
2008/07/10 - 2008/09/21   Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti - práce z let 1973 - 2008,
2008/10/09 - 2009/01/04   Cecilie Marková: Podobenství duší,
2008/11/06 - 2009/02/01   Luk & lyra: Ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži,
2008/11/20 - 2009/01/25   Josef Lada,
2009/01/22 - 2009/03/22   Středoevropské forum Olomouc,
2009/03/05 - 2009/05/17   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail,
2009/03/19 - 2009/08/02   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture,
2009/04/23 - 2009/06/21   Zbyněk Baladrán: Karel Teige - Asymetrická harmonie,
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art,
2009/07/16 - 2009/09/27   Josef Čapek: Vidět knihu,
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté,
2009/10/08 - 2009/10/18   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum,
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc,
2010/02/25 - 2010/05/09   Milan Kunc: Amor a Psyche,
2010/05/13 - 2010/09/12   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor,
2010/05/17 -   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika,
2010/06/03 - 2010/09/19   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec,
2010/06/17 - 2010/10/03   Josef Vinecký 1882 1949,
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780,
2011/04/28 - 2011/08/14   Lovec obrazů fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981),
2011/05/12 - 2011/08/28   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo,
2011/06/09 - 2011/10/09   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc,
2011/09/08 - 2011/12/31   SEFO Středoevropské forum Olomouc IV: Slovensko. Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc,
2011/10/20 - 2012/02/26   Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu,
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc,
2012/04/12 - 2012/08/19   František Skála: Muzeum,
2012/06/14 - 2012/09/23   OL - 03 - 12,
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století),
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (V. Dokumentace),
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947),
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011),
2013/05/16 - 2013/09/15   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou,
2013/05/30 - 2013/12/27   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? Projekty z let 1982–2013 / Projects from 1982–2013,
2013/10/09 - 2014/01/05   Svět před katastrofou - Krakovští židé mezi světovými válkami,
2013/10/14 - 2014/04/30   Centrální přitažlivost / Central Gravitation,
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century,
2014/02/06 - 2014/05/18   Hommage à Kája Saudek. Retrospektiva krále českého komiksu,
2014/05/07 - 2014/09/30   Svatopluk Slovenčík: Retrospektiva,
2014/05/15 - 2014/09/14   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014,
2014/05/15 - 2014/09/14   Nakladatel Rainer Pretzell: Tvůrce a experimentátor,
2014/06/12 - 2014/10/05   Vnitřní okruh v současné české fotografii,
2014/10/02 - 2015/01/11   Na hlubinu! Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku 1938-1940,
2014/10/16 - 2015/01/11   Karel Malich: Vnitřní světlo,
2014/11/06 - 2015/02/22   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914,
2015/01/29 - 2015/05/17   Jiří Šalamoun: No tohle?! / Well I never?!,
2015/01/29 - 2015/05/17   Victor Vasarely: Nová akvizice,
2015/03/19 - 2015/07/26   Aenigma: Sto let antroposofického umění,
2015/06/11 - 2015/09/20   Viktor Vasarely: Nová akvizice II,
2015/06/11 - 2015/09/20   Alfred Lenica: Barva - gesto - podvědomí / Colour - Gesture - Subconsciousness,
2015/09/10 - 2016/02/14   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se,
2015/10/15 - 2016/01/24   Dohnat a předehnat: Československý a polský design 60. let 20. století / To Catch Up and Get Ahead: Czechoslovak and Polish design of the 1960s,
2016/04/28 - 2016/09/25   Květy a jiné světy,
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…,
2016/06/30 - 2016/10/30   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989,
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel,
2016/11/24 - 2017/02/26   Fenomén Ateliér papír a kniha (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana),
2017/03/02 - 2017/06/11   Okamžité chrámy: Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění,
2017/04/06 - 2017/09/03   Adolf Hölzel: Kresby,
2017/04/20 - 2017/09/10   Fascinace skutečností: Hyperrealismus v české malbě / Fascination with Reality: Hyperrealism in Czech Painting,
2017/06/29 - 2017/10/29   Milena Valušková: Fotografie 1971–2017,
2017/11/16 - 2018/02/18   Bydlet spolu: České kolektivní domy,
2017/11/16 - 2018/02/18   Monogramista T. D: FragmenT.D,
2018/03/08 - 2018/06/10   Malíř sběratelem: Kresba a grafika ze sbírky ak. mal. Miloslava Holého,
2018/03/21 - 2018/07/22   Inge Kosková: Kresby,
2018/04/20 - 2018/08/19   Abstrakce.PL: Abstrakce v polské malbě 1945-2017,
2018/06/21 - 2018/11/04   Victor Vasarely: TER-F2,
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe,
2018/11/15 - 2019/02/10   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde,
2019/02/28 - 2019/06/02   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby,
2019/02/28 - 2019/06/02   Místo činu: Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc,
2019/03/21 - 2019/06/23   Václav Cigler: Kresby,
2019/06/20 - 2019/10/13   Petr Brauner: Architekt,
2019/11/14 - 2020/02/16   1989: Pohledy do sbírek MUO,
2019/11/21 - 2020/03/01   Art & print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc,
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art,
2020/05/28 - 2020/09/13   Šero i jas: Stvořená příroda (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc),
2020/05/28 - 2020/09/27   Umění tapiserie: Dílo a jeho předobraz,
2020/05/28 - 2020/10/04   Fotoblok: Střední Evropa ve fotografických knihách,
2020/10/01 - 2021/04/25   Jiří Kolář: Babyluna,
2021/06/24 - 2022/01/02   Jan Pamuła: Průkopník počítačového umění v Polsku. Systém – Emoce – Universum,
2021/06/24 - 2022/01/02   Universum: Trienále SEFO 2021,
2021/06/24 - 2022/01/02   Human Records (Trienále SEFO 2021),
2021/06/24 - 2022/01/02   Universum: Pavel Büchler,
2021/06/24 - 2022/01/02   Lovení / Hunted (Universum: Trienále SEFO 2021),
2021/09/17 - 2021/12/12   Tichý křik (Trienále SEFO 2021),