Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

instituce, obec, adresa
Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, _