Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

dílo
rok vydání, autor, název (podnázev)
1909   Prodavač preclíků
1959   Podzim / Autumn
obraz
rok vydání, autor, název (podnázev)
1900-01   Antonín Slavíček, Večer v Okoři
1904-1905   Bohumil Kubišta, Podobizna starce
1912   Bohumil Kubišta, Vražda
1963   Vladimír Vašíček, Patina minulosti / Patina of the Past