Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

termín, název výstavy
2002/11/12 - 2003/02/09   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně,
2002/11/19 - 2003/03/16   Jan Kotěra 1871 - 1923,
2003/05/29 - 2003/08/31   III. Zlínský salon mladých,
2003/09/09 - 2003/10/12   Radim Hanke: Sochařská tvorba. Libor Jaroš: Malba,
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně,
2005/04/05 - 2005/05/08   Dušan Wolf: Mezi břehy,
2005/10/04 - 2005/11/13   Karel Zlín,
2006/02/16 - 2006/03/17   Rene Habl: Lilith,
2006/04/11 - 2006/05/14   www.ryska.org,
2007/10/02 - 2007/11/25   Pave Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper 1996-2007,
2008/03/11 - 2008/04/13   Petr Veselý: Obrazy,
2008/09/16 - 2008/11/16   Michal Bauer: Struktury,
2009/02/24 - 2009/04/19   Obydlená místa / Bewohnte orte,
2010   Zdeněk Šmíd,
2010/07/14 - 2010/09/12   Prostor Z(i)lin(a): Umělecké intervence do veřejného prostoru,
2011/05/03 - 2011/08/28   VI. Nový zlínský salón 2011,
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012,
2012/10/23 - 2012/12/09   Vojtěch Mašek: Komiksy,
stálá expozice - uzavřena   České malířství a sochařství 20. století,