Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Nitra (Nitra)
adresa: Dražovská 4
PSČ: 949 74
tel.: 037/792 12 40
e-mail: kreklamy@ukf.sk