Synagoga na Palmovce

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Ludmilina 601/2, Praha 8