Knihtiskárna Josef Glos

poštovní knížka
rok vydání, název (podnázev)
1905   Poštovní knížka na rok 1905 (Veleváženým příznivcům v úctě veškeré věnováno)
1906   Poštovní knížka na roku 1906. (Veleváženým příznivcům v úctě veškeré věnováno.)
1908   Poštovní knížka na rok 1908 (Svým velectěným příznivcům věnuje v plné úctě Václav Ligr, c. k. listonoš)
1908   Poštovní knížka na rok 1908 (Veleváženým příznivcům v úctě veškeré věnováno)
1908   Poštovní knížka na rok 1908 (Svým velectěným příznivcům v plné úctě věnuje Marie Vítková, listonoška.)
1909   Poštovní knížka na rok 1910. (Veleváženým příznivcům v plné úctě věnováno.)
1911   Poštovní knížka na rok 1911 (Věnuje v úctě oddaný listonoš)
1911   Poštovní knížka na rok 1911 (Veleváženým příznivcům v úctě veškeré věnováno)
1912   Poštovní knížka 1912 (Svým velectěným příznivcům věnuje v plné úctě oddaný listonoš Beníšek J., Knotek A., Dvořák K., Kamír J.)
1913   Poštovní knížka 1913 (Velectěným příznivcům v plné úctě věnováno)
1914   Poštovní knížka veleváženým příznivcům 1914 (Svým Veleváženým Příznivcům věnuje v plné úctě oddaný listonoš)
1915   Poštovní knížka 1915 (Svým velectěným příznivcům věnuje v plné úctě oddaný listonoš Ferdinand Köllner)
1916   Poštovní knížka 1917 (Velectěným příznivcům v plné úctě věnováno)
1916   Poštovní knížka 1916. (Velectěným příznivcům v plné úctě věnováno.)
1917   Poštovní knížka 1918 (Velectěným příznivcům v plné úctě věnováno.)
1925   Poštovní knížka 1925 (Mnoho zdaru v Novém roce přeje listonoš)
1926   1927 (Mnoho zdaru v Novém Roce)
1930   1931 (Mnoho zdaru v Novém Roce přeje listonoš)
1932   Mnoho zdaru v Novém roce 1932
1934   Mnoho zdaru v Novém Roce 1934
1934   Mnoho zdaru v Novém roce 1935
1936   1936 (Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš)
1937   1937 (Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš)
1938   1938 (Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš)
1939   1939 (Šťastný a veselý Nový rok)
1940   1940 (Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš)
1941   1941 (Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš)
1942   1942 (Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš)
1948   1948 (Šťastný a veselý nový rok přeje listonoš)