Knihtiskárna Josef Glos

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Semily (Semily)
adresa: Špidlenova 436
PSČ: 513 01
tel.: +420 481 622 644
fax: +420 481 624 584
e-mail: tiskarna@glos.cz
www: www.glos.cz

poznámka:
Grafický závod Josef Glos v Semilech, 1948

HISTORIE
První tiskárnu v Semilech založil r. 1888 Antonín Švejnar. Protože se mu však dobře nevedlo, prodal závod v roce 1900 Josefu Glosovi. Pod jeho vedením získala tiskárna brzy dobrou pověst. Původní budova tiskárny stávala v Semilech na Komenského náměstí. V roce 1909 se Josef Glos rozhodl postavit novou budovu tiskárny ve Špidlenově ulici.

Josef Glos byl člověk činorodý a v následujících letech svou firmu neustále rozšiřoval a modernizoval.
Po únoru 1948 byla tiskárna znárodněna a začleněna do podniku Východočeských tiskáren Pardubice.
Po restituci byla v lednu roku 1992 založena nová společnost TISKÁRNA GLOS SEMILY, s.r.o. Budova tiskárny však byla ve zchátralém stavu a byla vybavena zastaralou technikou knihtisku. Bylo nezbytné přistoupit k postupné modernizaci provozu na ofsetový tisk s využitím výpočetní techniky, rozšířit knihařské zpracování a zaškolit nové pracovníky na tuto náročnou techniku.

SOUČASNOST
V současné době je tiskárna vybavena moderní technologií ofsetového tisku. Je zaměřena na tisk náročných odborných publikací, časopisů, kalendářů, propagačních materiálů, hospodářských tiskopisů, číslovaných přímopropisovacích tiskopisů, samolepek, bloků, vizitek atd. Samozřejmostí je zmodernizovaná kvalitní knihárna. Tiskárna disponuje rovněž DTP pracovištěm a přípravou tisku přímým osvitem tiskových desek CTP. Vlastní nákladní dopravou je zajištěna doprava zakázek jak v tuzemsku, tak do zahraničí.