Ondřejov

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1936   Ondřejov v Posázaví, Dějiny městečka a okolí (Hvězdárna, Hrad Dubá, Zlenice, Kostelní Střímelice, Hradec, Hačky, Hradové Střímelice a j.)
1995   Ondřejov v Posázaví: Dějiny městečka a okolí (Hvězdárna, hrad Dubá a Zlenice, Kostelní Střimelice, Hradec a Hačky, Hradové Střimelice, Zvánovice aj.)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
  Páni z Dubé
1936   Okolí Ondřejova v době nejstarší
1936   Osady rodové a jiné nejstaršího původu
1936   Osady otroků řemeslných a hospsodářských
1936   Hospodářské a správní poměry v našem kraji ve 13. a 14. století
1936   Ondřejov městečkem
1936   Hrad Dubá
1936   Kostel a fara v Ondřejově do válek husitských
1936   Bezpečnost v našem kraji v starých dobách. Posázavští lapkové
1936   Ondřejov a jeho okolí za válek husitských
1936   Ondřejov za Kostků z Postupic
1936   Ondřejov v držení Šelenberků
1936   Páni z Valdštejna
1936   Poměry po roce 1648
1936   Ondřejov v 18. století
1936   Obnovení fary v Ondřejově r. 1778
1936   Ondřejov po roce 1800
1936   Duchovenstvo v Ondřejově
1936   Škola v Ondřejově
1936   Ondřejov - letovisko
1936   Mlýny v Ondřejově a okolí
1936   Hvězdárna v Ondřejově
1936   Zdravotní poměry v okolí Ondřejova jindy a nyní
1936   Hřbitovy
1936   Ondřejovská kampelička
1936   Prameny
1940   Památnosti a svéráz kraje
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1937   Průvodce po Černokostelecku
1991   Seznam uměleckých a kulturně historických památek v okolí Kostelce nad Černými Lesy (Příloha Černokostelecka 2/1991)
soupis památek
rok vydání, název (podnázev)
1907   Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Českobrodském