Tlačiarne BB / TBB

obec: Banská Bystrica (Banská Bystrica)
adresa: Partizánska cesta 59
PSČ: 974 01
tel.: +421/48/4307 111
fax: +421/48/4307 107
e-mail: info@tbb.sk
www: www.tbb.sk

poznámka:
Tlačiarne BB, spol. s r. o.
TBB, a. s.