Tvůrčí skupina užitého umění Bilance

osoba, narození
Fišer Jaroslav, 10. 10. 1919
Lišková Věra, 20. 9. 1924
Mrázek Jiří, 22. 4. 1920
Rada Pravoslav, 14. 10. 1923
Radová Jindřiška, 1. 4. 1925
Rothmayerová-Horneková Božena, 20. 12. 1899
Roubíček René, 23. 1. 1922
Roubíčková Miluše, 20. 7. 1922