Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen)

stálá expozice
termín, název výstavy, místo konání
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Praha