Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky

rok vzniku: 2017