Orange Alternative

rok vzniku: 1981

poznámka:
Pomarańczowa Alternatywa