Photo-Secession

rok vzniku: 1902

poznámka:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosecese

Členy dále mj. Frank Eugene, Gertrude Käsebier, Clarence White, Eva Watson-Schütze