APA

poznámka:
APA collective
www.akayism.org

APA

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Jména / Names

APA

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2008/08/30 - 2008/09/21   Names, Trafačka (Trafo Galerie), Praha
2008/08/30 - 2008/10/12   Names, Trafačka (Trafo Galerie), Praha