Pastorační kroužek

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1947

poznámka:
Inicioval a vedl Josef Zvěřina v rámci pastorace na vysokých školách. Členové kroužku se scházeli v ateiéru Václava Boštíka, po roce 1949 také v ateliéru Miloslava Troupa, příležitostně v bytě Růženy Vackové.
V 50.-60. letech se členové sešli ve výtvarné skupně UB 12.