Římská škola 30. let

poznámka:
umlěci, kteří obdrželi státní stipendium do Říma