Plzeňský smyčcový orchestr

osoba, narození
Vydrová Věra, 4. 1. 1929