Povinná zemská jednota společenstev fotografů v Čechách