Tvůrčí skupina moderního realismu (TSMR)

osoba, narození
Eibl Vítězslav, 6. 6. 1928
Famíra Emanuel, 15. 11. 1900
Holakovský Břetislav, 18. 7. 1926
Levora Vladimír, 14. 7. 1920
Matoušek Ota, 3. 12. 1890
Novák Jiří, 1. 2. 1925
Nováková Umlaufová Olga, 9. 7. 1930
Šindelář Lumír, 15. 1. 1925
Šlegl František, 18. 5. 1921
Tetínek Josef, 1. 10. 1903