Die Planung / A Terv

rok vzniku: 2007

poznámka:
Experimentální publikační projekt, zabývající se anticipací budoucnosti a podstatou plánování.

www.dieplanung.org
www.aterv.org