Bauhaus

rok vzniku: 1919

poznámka:
přední centrum meziválečné výtvarné avantgardy. Vznikl sloučením Uměleckoprůmyslové školy a Akademie ve Výmaru. Iniciátorem koncepce byl Walter Gropius