Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS)

poznámka:
Udruženje likovnih umetnika Srbije najznačajnija je asocijacija umetnika kod nas koja okuplja i profesionalno organizuje oko dve hiljade članova. Osnovano je 15. novembra 1919, ali je ustvari nastavilo delovanje prvog profesionalnog "Udruženja srpskih umetnika za plastične umetnosti i muziku" koje je i zvanično postojalo u Beogradu još 1898. Udruženje danas raspolaže sa dva reprezentativna galerijska prostora u kojima se godišnje organizuje preko 50 izložbi i drugih kulturnih manifestacija