Pakui Hardware

rok vzniku: 2014

poznámka:
www.pakuihardware.org

heslo:

CZ: Pakui Hardware je jméno dua umělců Neringa Cerniauskaite a Ugnius Gelguda, založeného v roce 2014. Práce Pakui Hardware uchopuje vztah mezi materialitou, technologií a ekonomií. Jejich práce zkoumá, jak technologie tvaruje současnou ekonomii a samotnou fyzickou realitu včetně lidského těla. Ve vztahu k rychlosti technického vývoje jsou tyto témata překážkou a zároveň hybatelem. Výše zmíněné otázky jsou v práci dua PH analyzovány skrze příklady jako je Vysokofrekvenční obchodování, Prometheanismus, syntetická biologie a nová materialita.


EN: Pakui Hardware is the name coined by curator Alex Ross (NY) for the collaborative artist duo Neringa Cerniauskaite and Ugnius Gelguda, which began in 2014. The title Pakui Hardware refers to Pakui – special attendant of Hawaiian Goddess, who could circle Oahu island six times in a day. Thus Pakui Hardware is high-speed and brand politics as mythic semio-commodity as well as the desire to transcend the material limitations. Semio-Capital meets materiality.

The duo's work spans around the relationship between materiality, technology, and economy. How technology is shaping current economy and the physical reality itself, including the human body. In relation to the velocity of technological development, the matter becomes both an obstacle and a vehicle. These questions are analyzed through such examples as High Frequency Trading, Prometheanism, synthetic biology and new materiality.