Federální svaz architektů ČSSR (FSA ČSSR)

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1972

poznámka:
sídlo - Letenská 7, Praha 1
Vznikl 8. 4. 1972 schválením stanov ministerstvem vnitra ČSSR. Na vzniku se podílel Federální přípravný výbor Svazu architektů ČSSR, který byl vytvořen na základě dohody mezi přípravným výborem SA ČSR a Zväzom slovenských architektov ze 4.4.1971. Členy presidia ústředního výboru FSA ČSSR se v roce 1972 stali: L. Horák, V. Meduna (předseda), I. Michalec, J. Sedláček, Z. Strnadel, J. Zeman.