Blok architektonických pokrokových spolků (BAPS)

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1934

poznámka:
Založen z podnětu Svazu socialistických architektů. Ustanovující konference - 7.-9.6.1934 v Praze.
Blok sdružoval spolky - Federace architektů, Klub architektů, Architektonická skupina SVU Mánes, Sdružení architektů, Svaz socialistických architektů.
Obnoven v roce 1936, spolky - Asociace akademických architektů (předseda J. Grus), Federace architektů (předseda J. Zázvorka), Klub architektů (předseda O. Starý), Sdružení architektů (předseda V. Kopecký), Skupina architektů SIA (předseda J. Pokorný), Společnost architektů (předseda L. Machoň), Svaz socialistických architektů (předseda J. Vaněk).
V roce 1947 se stal součástí Unie architektů. Od roku 1947 nezasedal. Předseda BAPS O. Starý.