Bund Deutscher Kunsterzieher

poznámka:
Svaz německých učitelů výtvarné výchovy