Tvůrčí skupina při Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

osoba, narození
Růzhová Jarmila, 28. 8. 1926