Finský barok

poznámka:
hudební performance
bez dalších údajů uvádí www.artlist.cz