Lounský výtvarný kroužek

poznámka:
vedl Zdeněk Sýkora