Komise pro vydávání děl cizích klasiků při Národní ediční radě české

osoba, narození
Bouček Jaroslav, 10. 12. 1923