Lidová knihovna na Kladně

heslo:
spolek založený 22. 5. 1897