Fomaklub Liberec

místo vzniku: Liberec (Liberec)
rok vzniku: 1974

poznámka:
http://fomaklub.liberec.sweb.cz/historie.htm

heslo:

 


FOMAKLUB - liberecký fotoklub


historie fotoklubu:


Zájmové sdružení fotografů amatérů vzniklo v Liberci v roce 1948 při Závodním klubu Železničář. V době založení mělo asi 15 členů, z nichž dodnes aktivně pracuje Jiří Tuček. Po prvním desetiletí činnosti poznali někteří jednotlivci, že přesahují svými pracemi běžný průměr a rozhodli se hledat nové cesty za vyšší kvalitou. Tak bylo založeno „Studio výtvarné fotografie“, kde je nutno vzpomenout na jména Boháč, Pikous, Kabíček, Bartoš, Postupa, Krátký. Z řady z nich se postupně stali profesionální fotografové a po necelých pěti letech „Studio“ zaniklo.


Fotoklub pracoval nezávisle dál. Jeho aktivita se mimo jiné realizovala v účasti na tzv. mapových okruzích. V roce 1962 byl fotoklub u založení „Jeníčkova“ mapového okruhu, v roce 1965 byl přijat do mapového okruhu „Český ráj“. Po třech letech své účasti v tomto mapovém okruhu se fotoklubu podařilo sestavit první vítěznou kolekci fotografií. V dalších ročnících fotoklub pravidelně končil na prvním či druhém místě. Vzhledem ke svým dobrým výsledkům byl fotoklub v roce 1971 přizván i k účasti v mapovém okruhu „České Budějovice“. I zde členové potvrdili své kvality pravidelným umísťováním na předních místech. Přes veškeré fotografické úspěchy byly doby, kdy se fotokroužek scházel ke svým pravidelným pondělním schůzkám doslova pod širým nebem. Po rozpadu ZK Železničář, našel po čase fotoklub zázemí v libereckém Stavoprojektu, kde pracovali čtyři jeho členové.


Fotoklub Liberec byl zakladatelem krajinářské soutěže „Štít Viléma Heckela“ na počest v Peru tragicky zahynulého horolezce a fotografa Viléma Heckela, ale i dalších členů této expedice, mimo jiné i člena našeho fotoklubu Ing. Rasla. První ročník se uskutečnil v roce 1972, dále soutěž pokračovala jako bienále, na která docházelo až 3.000 fotografií z celé republiky a okolních států. Vítězi se stali i členové libereckého fotoklubu Eduard Archalous a Zdeněk Tůma, další ceny získali Zdeněk Lín a Vladimír Vlk.


Po jednání s n. p. Fotochema Hradec Králové přijal klub dne 8. července 1974 názevFOMAKLUB . V té době pracovalo ve Fomaklubu již 50 členů, kteří se aktivně podíleli na pořádání výstav, besed i kurzů pro fotografy začátečníky, včetně mládeže. Počet úspěchů v soutěžích, na výstavách a na dalších akcích jednotlivců i kolektivu by šel do stovek a nelze je zde jednotlivě vyjmenovávat. Na podzim roku 1974 se Fomaklub zúčastnil založení mezinárodního mapového okruhu „3 x 3“ za účasti fotoklubů z Československa, Polska a Německa. Také v tomto okruhu se umísťoval vždy na předních místech a aktivně se podílel na výstavách, fotovýletech a besedách pořádaných každoročně při závěrečném vyhodnocení a konferenci. V roce 1974 vznikla z nejvyspělejších členů Fomaklubu tvůrčí skupina 7F. Zakládajícími členy této skupiny byli Archalous, Lín, Mužák, Vlk, Quirenz a Šafka. Všichni i nadále zůstali členy Fomaklubu, dodnes aktivně v klubu pracují Vladimír Vlk a Zdeněk Lín.


K významným datům pro liberecký Fomaklub patří 17. leden 1975, kdy byla v Liberci otevřena „Malá výstavní síň“, která funguje dodnes. Na jejím vybudování se velmi významně podíleli i členové Fomaklubu. První výstavou fotografií byla právě členská výstava Fomaklubu Liberec, kterou slavnostně zahájil „pan fotograf“ Josef Sudek.


Od ledna 1980 pracoval Fomaklub Liberec pod patronací PKO Liberec. V té době vystavovali členové svoje fotografie pravidelně ve výstavních síních Fotochemy v Ostravě, Hradci Králové, Praze, ale také na dalších místech po celé republice.


V roce 1983 byl zástupce libereckého Fomaklubu pozván na vyhodnocení mapového okruhu „Josefa Sudka“ do Mladé Boleslavi. Tam bylo rozhodnuto o založení mapového okruhu „Vítězů mapových okruhů“. I v této vrcholové soutěži mapových okruhů se Fomaklubu podařilo zvítězit.


Fomaklub je až do současné doby účastníkem mapového okruhu „Český ráj“ a „České Budějovice“ a dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější fotokluby.


http://fomaklub.liberec.sweb.cz/historie.htm