Muzejní jednota v Kolíně

osoba, narození
Rejholec Jiří, 26. 4. 1861
Svoboda Gustav,
Vaněk Jan, 4. 3. 1842