Ústav dějin umění ČSAV

osoba, narození
Stefan Oldřich, 4. 12. 1900