Uměleckohistorická společnost (UHS)

rok vzniku: 1990

poznámka:
Uměleckohistorická společnost (UHS) je profesní organizací, sdružující české a zahraniční historiky umění a studenty dějin umění. Jejím cílem je hájit zájmy oboru ve všech oblastech jeho dosahu, stejně jako historiků umění v jejich profesních záležitostech. UHS vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení (nyní "zapsaný spolek"). Její činnost se řídí Stanovami a Jednacím a organizačním řádem. Nejvyšším orgánem UHS je valná hromada, která se koná jednou ročně. Každé tři roky volí valná hromada jedenáctičlenný výbor, který ze svého středu dále volí předsedu a místopředsedu. Jednou za tři roky pořádá UHS odbornou konferenci - Sjezd českých historiků umění, dvakrát ročně vydává Bulletin UHS. Členové UHS mají možnost účastnit se činnosti několika odborných sekcí.

Uměleckohistorická společnost (UHS)

osoba narození poznámka
Horáková Kateřina 1. 3. 1971 2003 - ????
Klimešová Judlová Marie 1. 3. 1952 ???? - ????, předsedkyně
Michalová Rea 11. 3. 1980 ???? - ????
Sedlák Jan 24. 6. 1943 ???? - ????
Seifertová Korecká Hana 12. 5. 1934 ???? - ????
Štulc Josef 4. 3. 1944 ???? - ????, člen
Vinter Vlastimil 29. 1. 1921 ???? - ????