Skupina X

místo vzniku: Opava (Opava)
rok vzniku: 1967

poznámka:
Výtvarná Skupina X vzniknuvší v roce 1967 - první členská výstava se ovšem konala až na jaře 1968 v arkádách zahrady komendy řádu německých rytířů v blízkosti tehdy nové sochy Petra Bezruče - je dítkem společenského a politického uvolnění v šedesátých letech minulého století. Její zakladatelé, hudební vědec a estetik Miroslav Malura (1937 – 2000) a historik umění Jaroslav Svoboda, jí dali do vínku přesvědčení, že umění má rezignovat na mimoumělecké poselství a zemský (celoslezský) charakter dosavadních profesionálních výtvarných skupin, Sdružení umělců slezských a Tvůrčí skupiny Bezruč. Ani léta normalizace nedokázaly tyto myšlenky zničit: skupina existovala dál pod hlavičkou Domu kultury Petra Bezruče. Po Listopadu 1989 se uchýlila do Základní umělecké školy na Solné ulici v Opavě, kde byl ředitelem její zakládající člen, Miloš Kačírek (1935 – 2007). Po jeho smrti se pak ocitla pod křídly Matice Slezské, kde působí dosud jako jedna z jejích součástí. Skupina pořádá každoročně členské výstavy a společné plenéry.